Wat is een inboedelverzekering?

Er zijn op de markt best een behoorlijk aantal verzekeringen terug te vinden die de moeite waard zijn om af te sluiten. Eén van deze verzekeringen is de zogenaamde inboedelverzekering. Het betreft hier een verzekering welke in het leven is geroepen om mogelijke schade in te dekken welke ontstaat aan de inboedel van een woning. De inboedelverzekering is een verzekering die zowel kan worden afgesloten door mensen die vastgoed huren als door zij die eigenaar zijn van een bepaald type woning. Is het voor u nog niet helemaal duidelijk wat een inboedelverzekering nu precies is en vooral waarom ze nu precies de moeite waard kan zijn om af te sluiten? Dan is het zeker een goed idee om u even te verdiepen in de informatie welke hieronder op deze pagina is terug te vinden.

             Welke zaken vallen er allemaal onder de inboedel van een huis?

De eerste vraag die door mensen zeer vaak wordt gesteld met betrekking tot het afsluiten van een inboedelverzekering heeft te maken met hetgeen er allemaal onder de noemer “inboedel” valt. Het gaat hierbij specifiek om het zogenaamde roerend goed van een woning. Concreet betekent dit alle artikelen die niet aan de woning vast hangen. Denk hierbij dus met andere woorden aan keukengerei, maar ook aan meubels zoals stoelen en tafels, uw televisie en ga zo maar door. Belangrijk om op dit vlak rekening mee te houden is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen vrijstaande en ingebouwde toestellen. Alles wat ingebouwd is staat per definitie niet meer los waardoor ze niet onder de inboedel-, maar wel onder de opstalverzekering vallen. Met andere woorden, beschikt u in uw keuken over een ingebouwde oven? Dan zal schade aan die oven niet door de inboedelverzekering worden gedekt.

             De inboedelverzekering, een vorm van schadeverzekering

Nu u weet wat er precies onder de noemer “inboedel” valt is het tijd geworden om even te kijken naar de exacte werking van de inboedelverzekering. Voor dit type van verzekering geldt namelijk dat het een schadeverzekering is welke onder de brandverzekering valt. Concreet is het zo dat de inboedelverzekering doorgaans de volgende vormen van schade dekt:

  • Brandschade;
  • Schade als gevolg van vandalisme;
  • Een inbraak in uw woning;
  • Mogelijke waterschade;

Het spreekt voor zich dat de bovenstaande schade enkel en alleen wordt gedekt wanneer ze ontstaat aan de inboedel van uw woning. Bovendien is het zo dat de exacte invulling waar een inboedelverzekering over beschikt in de praktijk nog wel eens durft te verschillen. Wilt u er dus zeker van zijn dat u kiest voor een echt interessante inboedelverzekering? Dan zal er wellicht niets anders opzitten dan even een grondige vergelijking uit te voeren.

Vergelijk direct uw inboedelverzekering!

             Voor welk bedrag moet u, uw inboedel laten verzekeren?

Eén van de eerste zaken waar u over na moet denken bij het afsluiten van een inboedelverzekering heeft betrekking tot de waarde waarvoor uw inboedel moet worden verzekerd. Dit is ongelofelijk belangrijk. Bij het afsluiten van een inboedelverzekering zal er doorgaans een soort van inventaris worden opgemaakt van de inboedel. Aan de hand van deze inventaris kan er dan worden bepaald wat nu in grote lijnen de waarde is van uw inboedel. De manier waarop de waardebepaling exact gebeurt is echter wel afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Controleer dit dus altijd goed voordat u uw verzekeringspolis ondertekend.

Het bepalen van de waarde van uw inboedel is iets wat in de praktijk zo precies mogelijk moet gebeuren. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om te voorkomen dat u bent onderverzekerd. Mocht er zich op een bepaald ogenblik schade voordoen aan uw inboedel en u bent onderverzekerd, dan zal dat als gevolg hebben dat u slechts kunt rekenen op een vergoeding van een fractie van de werkelijke waarde waar uw inboedel over beschikt. Het spreekt voor zich dat dit absoluut niet de bedoeling is. Ook het over verzekeren van de inboedel is overigens niet interessant. Dan betaalt u namelijk een te hoge verzekeringspremie terwijl u toch nooit op de maximale, vooropgestelde uitbetaling zult kunnen rekenen.

                Wat met extra waardevolle stukken inboedel?

Het is bij het bepalen van de gedekte waarde in de inboedelverzekering eveneens belangrijk om rekening te houden met mogelijk extra waardevolle stukken welke deel uitmaken van uw inboedel. Het gaat hierbij in het bijzonder om zaken zoals bijvoorbeeld antiek of kunst. Dergelijke voorwerpen vertegenwoordigen doorgaans niet alleen een niet onaanzienlijke waarde, daarnaast kan er ook nog eens worden vastgesteld dat hun waarde veelal in tijd nog verder toeneemt. Beschik jij ook over één of meerdere van dergelijke stukken in uw inboedel? Dan is het altijd een aanrader om ervoor te kiezen om deze apart te laten verzekeren in uw inboedelverzekering. Op deze manier kunt u er namelijk pas echt zeker van zijn dat u bij mogelijke schade aan de stukken in kwestie kan rekenen op een optimale compensatie. Regelmatig ook even een herziening van de inboedelverzekering aanvragen kan in deze situatie een interessante keuze zijn.

             Kunt u ook inboedel buiten uw huis laten verzekeren?

Ook de bovenstaande vraag is er één die veel mensen zich durven te stellen bij het afsluiten van een inboedelverzekering. Standaard is het zo dat de inboedelverzekering uitsluitend schade dekt aan spullen die zich in de woning bevinden. Dit gezegd hebbende is het wel mogelijk om uw inboedelverzekering uit te laten breiden met een extra dekking. Deze extra dekking zorgt er dan voor dat bepaalde spullen onderweg wel degelijk kunnen worden gedekt tegen bijvoorbeeld diefstal. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld een smartphone of laptop.

Voor het afsluiten van de bovenstaande aanvulling op uw inboedelverzekering geldt uiteraard een extra verzekeringspremie. Het is dan ook vooral belangrijk om voor uzelf uit te maken in welke mate u nood heeft aan deze extra dekking. Bent u iemand die vaak onderweg is met bijvoorbeeld een dure smartphone of laptop? Dan is het afsluiten van deze extra dekking mogelijks wel interessant te noemen. Gaat u echter eerder sporadisch buitenshuis? Dan spreekt het voor zich dat dit veel minder het geval is. Hoe dan ook, een extra dekking afsluiten voor uw inboedelverzekering voor het dekken van inboedel onderweg is dus zeker mogelijk.

Meer informatie over het afsluiten van een inboedelverzekering vindt u bij DIKS VERZEKERINGEN.