bouwcontainer

Hergebruik materialen steeds populairder in de bouwsector

Het hergebruiken van materialen is in de bouwsector aan het toenemen. Dat begint al bij de berg afval die in deze sector wordt geproduceerd. Het is belangrijk om dit goed te scheiden. Dankzij containerverhuur op Bedrijfsafval.nl is dit al een stuk gemakkelijker. Het gebruik komt in de bouwsector daardoor zelfs meer voor dan in andere sectoren. Het is dus zeker ook interessant om te bekijken hoe dit precies zit. Anders omgaan met afval kan immers een grote rol in de mate van duurzaamheid spelen.

Het gevoerde beleid

Een belangrijke reden waarom dit in de bouwsector zo goed gaat, is het beleid. Dankzij de deskundigheid van de leidinggevenden wordt er heel anders met afval omgesprongen. Meer dan de helft van het weggegooide materiaal kan opnieuw worden gebruikt dankzij dit beleid. Met het huren van een goedkope container via Bedrijfsafval.nl hoeft dit ook nog eens niet duur te zijn. Het hergebruik van materialen is zelfs goed voor de duurzame en circulaire economie. Het komt zelfs al voordat materialen meerdere keren worden gebruikt in dit proces.

Een echte circulaire economie

Waar het gaat om het opnieuw gebruiken van materialen of grondstoffen wordt gesproken van de circulaire economie. Dit wordt dan ook al vele jaren gemeten door het CBS. De hoeveelheid afval, afgezet tegen de hoeveelheid die opnieuw wordt gebruikt. In de bouw wordt veel afval geproduceerd. Anderzijds valt de echte berg juist heel erg mee doordat er zoveel opnieuw gebruikt wordt. Ook wordt gekeken naar andere manieren om de afvalberg te verminderen. Het scheiden in de juiste containers speelt daar een hele belangrijke rol in.

Langer met materialen doen

Het is belangrijk om afval opnieuw te gebruiken waar mogelijk. Veel materialen hebben een veel langere levensduur dan waar altijd van werd uitgegaan. Hergebruiken moet wel op de juiste en veilige wijze gebeuren. Daarvoor zijn dan ook de nodige wetten opgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat hergebruik een gevaar voor de gezondheid kan vormen. Door te recyclen wordt eerder juist bijgedragen aan een betere leefomgeving. Bijvoorbeeld doordat de uitstoot bij productie veel lager wordt. Bovendien is er veel minder gebruik van ruwe grondstoffen nodig voor de productie.