projectontwikkeling

De grootste uitdagingen voor projectontwikkelaars in 2022

Er zijn veel punten van aandacht voor projectontwikkelaars. Hazenberg kan daarbij helpen. Zaken zoals de coronacrisis, nieuwe technieken en de veranderingen in de woonnood spelen een belangrijke rol. Daarom is het ook belangrijk dat projectontwikkelaars hier een belangrijke rol in spelen

1. Nog meer nieuwe technologieën inpassen

Projectontwikkelaars houden soms vast aan de traditionele cultuur. Wat dan de ingrijpende innovaties in de weg kan staan. Toch is wel duidelijk dat de nieuwe technologieën echt nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van Internet of Things. Veel gebouwen met elkaar verbinden wordt daarmee nog normaler. Het is ook zo dat smart communities een belangrijke rol gaan spelen. Dit betekent dat er nieuwe functionaliteiten, maar ook nieuwe energiestromen zijn. Dit vraagt om optimalisering. Het vraagt ook om ander onderhoud van de gebouwen.

2. Tijd na de lockdown

De bouwsector heeft te maken met een flinke materialencrisis als gevolg van de lockdowns. Het is dan ook zo dat dit nog altijd niet voorbij is. Dat heeft een prijsstijging tot gevolg en maakt dat budgetten voor lopende projecten niet meer toereikend zijn. Dit maakt het wel heel uitdagend. Het is zeker ook goed om te kijken naar de prijsstijgingen voor bouwmaterialen. Die waren er altijd wel, maar die rijzen nu echt de pan uit. En zelfs dan is het nog lastig om alle materialen op tijd binnen te krijgen. Meer dan de helft van de projecten loopt inmiddels vertraging op.

3. Comfortabeler wonen op duurzame wijze

Het is duidelijk geworden dat comfort en duurzaamheid niet meer weg te denken zijn. De eisen aan woningen zijn sinds coronacrisis dan ook flink veranderd. Er wordt meer comfort gevraagd en men is zich ook meer dan ooit bewust van het energieverbruik. Het is belangrijk om daar op een goede manier op in te springen. Dit betekent bijvoorbeeld dat smart living als een soort totaaloplossing voor zowel comfort als duurzaamheid moet dienen. Dit is een belangrijke uitdaging die er voor projectontwikkelaars ligt. Het is belangrijk om daar dus ook goed mee om te gaan op het gebied van innovatie. Zo kan je op de wensen inspelen.