Alles over opstijgend vocht

Opstijgend vocht is een veelvoorkomend vochtprobleem in woningen en woningen. Het leidt tot schade aan de woning of het woning zelf, maar ook is het schadelijk voor je eigen gezondheid.

In deze blog bespreken lees je alles wat je moet weten over opstijgend vocht, van de oorzaken en gevolgen tot de behandeling en preventie.

Wat is opstijgend vocht?

Opstijgend vocht verwijst naar water dat vanuit de grond omhoog komt en in de muren en vloeren van je woning. Het wordt daarom ook wel optrekkend vocht genoemd. Opstijgend vocht kan optreden in elk type woning of gebouw. Het komt alleen vaker voor bij oudere woningen.

Opstijgend vocht kan leiden tot schade aan de structuur van het woning, evenals schimmel, wat een bedreiging vormt voor de gezondheid. Niet alleen schimmel is schadelijk voor je gezondheid, een te hoge luchtvochtigheid in huis door vochtplekken leidt ook tot gezondheidsklachten. Je kunt last krijgen van astmatische en reumatische klachten. 

Oorzaken van opstijgend vocht

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan opstijgend vocht, waaronder:

1. Slechte of ontbrekende waterkering

Een waterkering is een fysieke barrière die voorkomt dat water vanuit de grond in de muren en vloeren van een woning trekt. Als de waterkering ontbreekt of beschadigd is, kan er vocht binnendringen.

2. Hoge grondwaterstand

Een hoge grondwaterstand kan ook bijdragen aan opstijgend vocht. Als het grondwater te dicht bij het oppervlak komt, kan het water door de muren en vloeren van het woning trekken.

3. Slechte ventilatie

Slechte ventilatie kan ook bijdragen aan opstijgend vocht. Als er geen goede luchtcirculatie in het woning is, kan er vocht blijven hangen en kan het in de muren en vloeren trekken.

4. Bouwfouten

Bouwfouten, zoals het niet gebruiken van een waterkering of het niet correct installeren ervan, kunnen ook bijdragen aan opstijgend vocht.

Gevolgen van opstijgend vocht

Opstijgend vocht kan leiden tot verschillende gevolgen. 

1. Schade aan de structuur

Opstijgend vocht kan leiden tot schade aan de structuur van het woning. Het kan bijvoorbeeld leiden tot scheuren in de muren en vloeren, en in extreme gevallen zelfs tot instorting van het woning. Het is daarom belangrijk om opstijgend vocht te behandelen. 

2. Schimmel- en schimmelgroei

Opstijgend vocht kan ook leiden tot schimmel- en schimmelgroei, wat een bedreiging vormt voor de gezondheid. Schimmel kunnen leiden tot allergieën, astma en andere ademhalingsproblemen. Ook zijn reumatische klachten veelgehoord. 

3. Vochtige en oncomfortabele omgeving

Opstijgend vocht kan ook leiden tot een vochtige en oncomfortabele omgeving in het woning. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een muffe geur en condensatie op de ramen. Bovendien kan het vocht de isolatie van het woning aantasten, waardoor de energie-efficiëntie wordt verminderd en de energierekeningen hoger worden.

Behandeling van opstijgend vocht

Er zijn verschillende manieren om opstijgend vocht te behandelen, waaronder:

1. Injecteren van een waterafstotend middel

Het injecteren van een waterafstotend middel in de muren is een veelgebruikte methode om opstijgend vocht te behandelen. Dit middel vormt een barrière tegen vocht en voorkomt dat het verder in de muur kan trekken.

2. Installatie van een nieuwe waterkering

Als de waterkering beschadigd is, kan het nodig zijn om deze te vervangen. Een nieuwe waterkering kan worden geïnstalleerd om te voorkomen dat vocht verder in de muren en vloeren kan trekken.

3. Ventilatie verbeteren

Het verbeteren van de ventilatie in het woning kan ook helpen om opstijgend vocht te behandelen. Dit kan worden bereikt door het installeren van ventilatieroosters, ventilatoren of een mechanisch ventilatiesysteem.
Meer informatie over het behandelen van opstijgend vocht en de kosten die er aan verbonden zijn lees je op: https://www.bouwadviseur.be/vochtbestrijding/opstijgend-vocht-behandelen/