Circulaire bouw, een belangrijke ontwikkeling

Heel wat mensen en bedrijven stellen tegenwoordig alles in het werk om milieuvriendelijker te gaan leven en werken. Er wordt op dit vlak onder meer heel wat aandacht geschonken aan het voorkomen van nutteloze destructie van grondstoffen. Voor het merendeel (om maar niet te zeggen “alle”) grondstoffen die op deze planeet zijn terug te vinden geldt dat ze eindig zijn. Dit betekent dat ze op een zeker ogenblik opgebruikt zullen zijn waardoor er geen gebruik meer van kan worden gemaakt. Dit gezegd hebbende is het zo dat we tot op de dag van vandaag te maken hebben met een absolute wegwerpeconomie. Binnen deze economie worden er nog steeds massaal gebruikte grondstoffen gedumpt. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan oplossingen. Eén van deze oplossingen is het realiseren van een circulaire bouw. Wat dit is en waar u op dit vlak rekening mee moet houden komt u te weten op deze pagina!

De basis van een circulaire bouw

Van alle gebouwen die we realiseren is bekend dat ze niet over het eeuwige leven beschikken. Daar valt in de praktijk op zich ook niet zoveel aan te veranderen. Hoe kwalitatief en duurzaam een gebouw ook mag zijn, op een zeker ogenblik raakt het in verval. Net omdat we dit niet kunnen voorkomen is het van belang om ervoor te zorgen dat gebouwen, wanneer ze moeten worden afgebroken, eenvoudig te demonteren zijn. Dit betekent concreet dat de verschillende onderdelen waar een gebouw uit bestaat niet kunnen worden gelijmd of gekit of met elkaar verbonden kunnen worden door middel van cement of PUR. Hoe gebeurt dit dan wel? Door te schroeven en te klikken.

Alle onderdelen welke deel uitmaken van een circulaire bouw zijn zo ontworpen dat ze hun laatste levensfase niet zullen doormaken als afval. In plaats daarvan zullen ze aanzien worden als iets dat op een hoogwaardige manier kan worden gerecycled. Een materiaalpaspoort kan op dit vlak een interessante oplossing bieden. Door exact te weten van welk soort materialen er gebruik wordt gemaakt en zich bewust te zijn van de verdere levensloop van die materialen, ook wanneer de gebruiksfase reeds voorbij is, kan er op efficiënte wijze worden gesloopt zonder dat er sprake zal zijn van verlies aan materialen.

Gebruik van onderdelen met een lange levensduur

Voor de realisatie van een circulaire bouw geldt uiteraard in de praktijk ook dat er gebruik dient te worden gemaakt van materialen en / of onderdelen welke over een lange levensduur beschikken. Is dat niet het geval? Dan kan er eigenlijk geen sprake zijn van een circulaire bouw. Dit niet in het minst omdat de milieuwinst die zal worden gerealiseerd dan eigenlijk nihil is. Is dit niet helemaal duidelijk? Wat bijvoorbeeld te denken van het in de kringloop houden van materialen zoals bijvoorbeeld aluminium en staal? Dit kost nog steeds een grote hoeveelheid energie. Bovendien is dit ook de bron van allerhande vervelende emissies. Ook dit benadrukt eens temeer hoe belangrijk het is om bij het realiseren van een circulaire bouw rekening te houden met de levensduur van de verschillende materialen.